Aanmeldformulier

Examenreglement

 

A INHOUDSOPGAVE
B INLEIDING
B.1. uitzonderingsbepaling
B.2.1. aanvraag theorie-examens
B.2.2. aanvraag praktijkexamen
B.3. examengeld
B.4. omschrijving van leerling- keurmeesterverklaring
B.5. erkenning andere diploma’s 
C TOELATINGSVOORWAARDEN
C.1. voor leerling-keurmeesterexamen
C.2. voor geneticaexamen
C.3. voor theorie-examen
C.4. voor praktijkexamen
C.5. voor proeve van bekwaamheid
D EXAMENINHOUD
D.1. leerling keurmeesterexamen
D.2. geneticaexamen
D.3. theorie-examen
D.4. proeve van bekwaamheid
D.5.1. praktijkexamen
D.5.2. afwijkende mening kandidaat
D.5.3. aantal, samenstelling te keuren katten
E BEOORDELING EXAMENS
E.1. leerling keurmeesterexamen
E.2. geneticaexamen
E.3. theorie-examen
E.4. proeve van bekwaamheid
E.5. praktijkexamen
E.6. uitslag examen
E.7. uitslag is bindend
F EXAMENPOGINGEN, GELDIGHEIDSDUUR DIPLOMA’S
F.1. aantal examenpogingen, geldigheid, diploma’s
F.2. proeve van bekwaamheid
F.3. diploma nieuwe variëteiten
G EXAMINATOREN
H EXAMENGROEPEN
I EXAMENSTOF
I.1. voor alle kandidaten
I.2. voor de rasgroepen
I.3. eventuele aanvullende literatuurlijsten
I.4. de te gebruiken genetische symbolen
J ANDERE RASSEN
  Examenreglement toelichting